Retourneren

Retourrecht

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u als consument of een vooraf door u aangewezen en aan Hondentrainingshop bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product dient u slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Hondentrainingshop te retourneren, conform de door Hondentrainingshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Hondentrainingshop. Het kenbaar maken dient u te doen middels telefonisch (085-0041861) danwel schriftelijk (info@hondentrainingshop.nl) contact. Nadat de u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen.

Indien de klant na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan Hondentrainingshop heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Hondentrainingshop u het bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

Wanneer de door Hondentrainingshop afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

Thundershirts en Zendogartikelen en Snuggle Puppy kunnen om hygienische redenen niet retour indien zij gebruikt zijn/ gebruik-sporen vertonen en de verzegeling is verbroken. Ook de DNA test is om deze reden uitgesloten van retourneren bij het openen van de verzegelde verpakking.
Daarnaast kunnen CD’s waarvan de verzegeling (selaverpakking) verbroken is niet meer retour genomen worden. Boeken vallen ook onder de uitzondering en nemen wij niet retour.

Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is aan te bevelen bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Retourzendingen kunnen na contact voldoende gefrankeerd verzonden worden naar:
Hondentrainingshop.nl
Kweekgrasstraat 46
1313 BT Almere